img_2683666905_db73863285
Позиции с открит център – Част IСкъпи читатели,

Настоящата статия поставя началото на един мителшпилен курс, чрез който ще се опитам да ви предам не само моите конкретни знания в областта на мителшпила, но и моята шахматна философия. Учебните ресурси, които ще ви бъдат предоставени, са плод на дългогодишната ми практика като шахматист и тренъор. Искам да подчертая, че въпреки името, което носи, моят курс не се ограничава единствено в областта на
мителшпила. В продължение на една година задачата ни ще бъде да се запознаем с основните пешечни структури, възникващи след дебюта - открит център, изолирана пешка, висящи пешки, изолирана пешечна двойка с3+d4, пешечен превес на дамския фланг, пешечни вериги и сицилиански пешечни структури. След като усъвършенствате тези пешечни формации, вие ще сте способни да поставите вашия дебютен репертоар на изключително здрави основи. Също така искам да отбележа, че в голяма част от примерите ще бъде разглеждан и преходът от мителшпил към ендшпил. Първата статия от моята поредица е посветена на позициите с открит център, където пешките "с" и "d" не са на дъската. Тъй като тази мителшпилна тема е изключително обширна, тя ще бъде разделена на много подтеми. В този брой на нашето списание ще разгледаме слабостта на пункта "с3" ("с6") в позициите с открит център. Както ще се убедите по-късно, това е един изключително важен
позиционен индикатор, чието значение често е подценявано и от силни гросмайстори. В края на статията ви предлагам един тест, чрез който можете да тествате вашето разбиране върху материала.В първия пример, ще се запознаем с един шедьовър на позиционната игра в изпълнение на патриарха на съветската шахматна школа - шестият световен шампион Михаил Ботвиник.