img_2683666905_db73863285
Борба за инициатива – как да намираме правилния ход, уповавайки се на шахматната логика – Част IНезависимо от дебюта, който избираме, трябва да се стремим към бързо развитие на фигурите и контрол над центъра. Добрата дебютна постановка трябва да бъде обвързана с дългосрочна стратегия в мителшпила. Какъвто и да е избраният от нас план, винаги трябва да се стремим да поставим фигурите си на максимално активни позиции, защото страната с по-активни фигури владее инициативата. Най-често, особено в партии на високо ниво, инициативата не може да бъде завзета без да се плати определена цена за това. Нашият противник е също нащрек и има план. Той също се стреми към активност или размяна на нашите активни фигури. Поради тази причина в борбата за инициатива често се налага да правим материални или позиционни отстъпки. Но през годините съм забелязал, че почти винаги силните шахматисти се опитват да вземат инициативата при първа възможност. Както ще видим такива възможности възникват при бавни или безцелни ходове на противника, неудачно разположение на фигурите му, или някаква временна слабост, която трябва да сме готови да използваме. В позиции с
разностранни рокади или цар в центъра, такива с доста напрежение и тактика, инициативата е по-важна от всякакви материални или позиционни завоевания.